Παροχή Δωρεάν Φαρμακευτικής Περίθαλψης Ανασφαλίστων
Δράσεις, Νέα, Προκηρύξεις, Υπηρεσίες / Τετάρτη, 10 Αύγουστος 2016
Το Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Χαλκιδέων ανακοινώνει ότι, από 01/08/2016 ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για τους δικαιούχους του προγράμματος δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 908/04-04-16 τ.Β’), «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφαλίστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας»

Με τη νέα ρύθμιση η πρόσβαση των δικαιούχων σε ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη στις Υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ. γίνεται απευθείας με τη χρήση ΑΜΚΑ ή με τη χρήση της κάρτας υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού. Η φαρμακευτική περίθαλψη γίνεται απευθείας σε ιδιωτικά φαρμακεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1., εκτός από περιπτώσεις ψυχιατρικών και νευρολογικών συνταγογραφήσεων που εξυπηρετούνται από τα φαρμακεία των δημόσιων νοσοκομείων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι – ανασφάλιστοι, κάτοικοι του Νομού Ευβοίας, να προσέλθουν στο Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας (Γλαύκου 27, 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ) ή στα κατά τόπους ΚΕΠ για την υποβολή αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2221060154

Η κατάθεση των δικαιολογητικών για την παροχή δωρεάν φαρμακευτικής κάλυψης σε ανασφαλίστους θα γίνεται Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη από 08.30 έως και 13.30.

Την Παρασκευή το γραφείο θα παραμένει κλειστό, προκειμένου να πραγματοποιείται ο έλεγχος, η έκδοση αποφάσεων και η καταχώρηση στο ηλεκτρονικό μητρώο ανασφαλίστων –οικονομικά αδυνάτων.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1. Άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ή σε ισχύ γνωμάτευση εφόρου ζωής ή αορίστου χρόνου από Α/βάθμια ή Β/βάθμια Υγειονομική Επιτροπή με ποσοστό 67% και άνω
2. Ανήλικοι έως 18 ετών που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλα ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή είναι ασυνόδευτα παιδιά ή τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες ή είναι υπό Επιτροπεία ή η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε τρίτους. Βεβαίωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλου ιδρύματος ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που φιλοξενεί ή έχει κάνει την αναδοχή ή της πράξης εισαγγελέα για τον ορισμό Επιτρόπου ή της απόφασης διορισμού Επιτρόπου ή της δικαστικής απόφασης ανάθεσης της επιμέλειας ανηλίκου αντίστοιχα
3. Άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών θεραπείας του Ν. 4139/2013 ή παρακολουθούνται στους ίδιους οργανισμούς ως εξωτερικοί ασθενείς. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό από τον αρμόδιο φορέα που αναπτύσσει τα εν λόγω προγράμματα (ΚΕΘΕΑ ή ΟΚΑΝΑ ή Ψ.Ν.Α. ή Ψ.Ν.Θ.)
4. Κρατούμενοι σε φυλακές και οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιριών ανηλίκων (ΝΠΔΔ). Βεβαίωση του οικείου σωφρονιστικού καταστήματος, του ιδρύματος αγωγής ή της στέγης φιλοξενίας ανηλίκων.


5. Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα). «Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου» με την ένδειξη «Δικαιούχος Διεθνούς Προστασίας ή Μέλος Οικογένειας Δικαιούχου Διεθνούς Προστασίας» ή «Δελτίο Ταυτότητας Ανιθαγενούς» ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης.
6. Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα). «Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους» ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσής της.
7. Θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα με το Π.Δ. 233/2003), και αλλοδαποί που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3875/2010 (Α΄ 158) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος». Βεβαίωση από την οικεία Αστυνομική Διεύθυνση κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 Π.Δ. 233/2003 (ΦΕΚ 204 τ.Α΄).
8. Άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας κάτω από 67%. Γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας με ποσοστό κάτω από 67%.
9. Άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες χρόνιων πασχόντων της Κ.Υ.Α. 31102/1870/2013 (ΦΕΚ 2906 τ.Β). Ιατρική βεβαίωση από Δημόσια Δομή με την οποία πιστοποιείται η χρονιότητα της πάθησης (εφόσον δεν υπάρχει γνωμάτευση από ΚΕ.Π.Α.).
10. Κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου με ισχύ την 04-04-2016 ή άτομα που είχαν καταθέσει έως 04-04-2016 αίτημα για βιβλιάριο ανασφαλίστου και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα). Βιβλιάριο ανασφαλίστου με ισχύ την 04-04-2016 ή αίτηση έκδοσης/ανανέωσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου που κατατέθηκε έως 04-04-2016 και δεν εξετάστηκε.
 

Επιστολή προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων Γιώργο Γιαννούκο, απέστειλε ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του κόμματος Πειρατών Ελλάδας, Στάθης Λειβαδίτης, καταθέτοντας πρόταση για την υιοθέτηση ψηφίσματος ανακήρυξης του Δήμου ως "Ελεύθερη Ζώνη από την ΤΤΙΡ" ("TTIP Free Zone").

 

Ο Σ. Λειβαδίτης στην επιστολή του περιλαμβάνει πολλά στοιχεία σχετικά με τη Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων (γνωστή ως ΤΤΙΡ) που συζητείται εν κρυπτώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς επίσης και τις αποφάσεις – ψηφίσματα που έχουν λάβει πάνω από 10 Δήμοι και μια Περιφέρεια στη χώρα μας αλλά και πάνω από 1.800 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλη την Ευρώπη.

 

"Αν ψηφιστεί η συνθήκη αυτή, συνολικά η δημοκρατία τίθεται εν κινδύνω", σημειώνει ο Σ. Λειβαδίτης και προτείνει στον Γ. Γιαννούκο να μπει το θέμα στην ημερήσια διάταξη Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να συζητηθεί και να υπάρξει ψήφισμα ανακήρυξης.

Έχει πλάκα να πετάς ... όχι όμως σκουπίδια Γίνε εθελοντής στον Δήμο Χαλκιδέων – Καθάρισε μαζί μας τις παραλίες μας

Ο Δήμος Χαλκιδέων και η Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης καλεί ευαισθητοποιημένους πολίτες, συλλόγους και σωματεία, να στηρίξουν εθελοντικά την εκστρατεία καθαρισμού των παραλιών του Δήμου, ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.

Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Β. Τουχτίδης, στόχος της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα η δημιουργία δεσμών, ανάμεσα σε κοινωνικές ομάδες που ζουν και δραστηριοποιούνται στον Δήμο μας.

Ξεκινάμε στις 5 Ιουνίου – Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και ολοκληρώνουμε την εκστρατεία τον Σεπτέμβριο , γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Καθαρισμού των Ακτών, με τη λήξη της καλοκαιρινής περιόδου. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν εθελοντικά, αφιερώνοντας λίγο από τον χρόνο τους για την καθαριότητα των παραλιών σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Καθαριότητας στο τηλ. 2221024444 ή να στείλουν mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. δηλώνοντας τη συμμετοχή τους . Όλες οι δράσεις καθαρισμού θα καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων  και στην επίσημη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης (facebook).

Έλα με την παρέα σου, δήλωσέ μας τις ημέρες και ώρες που μπορείς να αφιερώσεις για το περιβάλλον και γίνε θερμός υποστηρικτής καθαρών παραλιών στον Δήμο Χαλκιδέων.

Εκπαιδευτική ημερίδα για την Κυκλοφοριακή Αγωγή, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Μάη, στις 12.30, στη συνεδριακή αίθουσα του ΔΟΑΠΠΕΧ (Αβάντων 50, στον πρώτο όροφο).

Η ημερίδα διοργανώνεται απο την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων με τη συμπαράσταση του ΔΟΑΠΠΕΧ.

Για πρώτη φορά ο ολοκαίνουριος τεχνοχώρος ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΝ διοργανώνει φεστιβάλ θεάτρου. Ο στόχος του φεστιβάλ “ERGO FESTIVAL” είναι η ανάδειξη νέων ηθοποιών/θεατρικών σχημάτων. Το φεστιβάλ έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα ενώ οι συμμετέχοντες θα βαθμολογούνται από επιτροπή καλλιτεχνών, συντάκτες καλλιτεχνικών και το κοινό.


Θα επιλεγούν και θα συμμετέχουν τελικά έως 11 Θεατρικές παράστασεις. Όλα τα ρεπερτόρια είναι δεκτά εφόσον ο χώρος μπορεί να τα στηρίξει τεχνικά. Οι τρεις πρώτες ομάδες κερδίζουν από ένα βραβείο* και στη συνέχεια απονέμονται αναλόγως βαθμολογιών, βραβεία συγγραφής, σκηνοθεσίας, ερμηνειών, σκηνογραφίας/ενδυματολογίας, μουσικής επιμέλειας/ σύνθεσης, αφίσας & προγράμματος.

*Οι τρεις πρώτες ομάδες για τη σεζόν 2016 – 2017 θα έχουν την ευκαιρία για κάποιον αριθμό παραστάσεων να παρουσιάζουν στην καλλιτεχνική στέγη του εργοταξίου την παράσταση που πήρε βραβείο στο φεστιβάλ, σε συμπαραγωγή με την εταιρεία του χώρου.


Η Θεατρική σκηνή του εργοταξίου για τις ανάγκες του φεστιβάλ δίνει σε όλα τα Θεατρικά σχήματα που θα επιλεγούν να συμμετέχουν στο φεστιβάλ 2 πρόβες στο χώρο.

Ο νέος αυτός χώρος έχει σκηνή 25 τετραγωνικά ενώ φιλοξενεί έως και 50 θεατές. Η αίθουσα έχει προδιαγραφές Black Box ενός όλος ο χώρος είναι σαν εργοτάξιο. Βρίσκεται στο Άγιο Δημήτριο δίπλα ακριβώς στο μετρό της Δάφνης και στην αφετηρία πάρα πολλών αστικών λεωφορείων. Επίσης διαθέτει κι ένα μικρό δικό του χώρο στάθμευσης.


Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση και πληροφορία καλέστε στείλτε email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

https://www.facebook.com/ergotaxionspace/?fref=ts

-----------------------------

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(τη συμπληρώνετε και την αποστέλλετε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

ERGO FESTIVAL 16
Όνομα ομάδας:
Τίτλος έργου:
Συγγραφέας:
Σκηνοθέτης:
Αριθμός ηθοποιών:
Ηθοποιοί:
Άλλοι συντελεστές (με τις ειδικότητές τους):

Πόσες φορές και που έχει παιχτεί από εσάς;
Έχετε δικό σας τεχνικό για την παράστασή σας;
Έχετε άδεια για το ανέβασμα του συγκεκριμένου έργου;


Υπεύθυνος ομάδας:
Τηλέφωνο υπευθύνου:

Περίληψη του έργου: Μέχρι 150 λέξεις. Και μία μέχρι 20 λέξεις.


Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να επισυνάψετε φωτογραφία, trailer (εφόσον υπάρχει).

 

 

Έκτακτη σύσκεψη με θέμα την προετοιμασία των εξεταστικών κέντρων πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21/04/2016 στα γραφεία της Β//βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων, παρουσία του Προέδρου κ. Αντώνη Πατέλη, του Διευθυντή Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Εύβοιας Δημήτρη Κυριτσόπουλου και όλων των Διευθυντών των εξεταστικών κέντρων, καθώς και του Διορθωτικού Κέντρο Όπως ανέφερε ο κ. Πατέλης, ο  Δήμος Χαλκιδέων στέκεται έμπρακτα δίπλα στην εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα και επιχορηγεί εκτάκτως, με το ποσό των 1.300€ κάθε εξεταστικό κέντρο (1ο , 2ο, 3ο, 4ο ΓΕΛ Χαλκίδας, Λύκειο Βασιλικού, Λύκειο Κανήθου, 1ο ΕΠΑΛ και 5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας). Ποσό αυξημένο σε σχέση με πέρυσι, ικανό να καλύψει όλες τις λειτουργικές ανάγκες των εξεταστικών κέντρων, καθώς και του Διορθωτικού Κέντρου. Επεσήμανε ακόμη ότι έχει γίνει ήδη πρόβλεψη, ώστε να καλυφθούν και ανάγκες που ίσως προκύψουν στην πορεία.

Την Παρασκευή 6 Μαΐου 2016 και ώρα 19.00 η Ελληνική Εταιρεία Σπουδών Εγγύς Ανατολής, σε συνεργασία με τον Δήμο Χαλκιδέων και το Εργαστήριο Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, πραγματοποιούν τα εγκαίνια της Έκθεσης «Οι πρώτοι άνθρωποι στην Εύβοια», που φιλοξενείται στην αίθουσα «Αριστοτέλης» στο Δημαρχείο Χαλκίδας και θα διαρκέσει από τις 6 έως τις 31 Μαΐου 2016.
Η έκθεση αναδεικνύει τις εντυπωσιακές ανακαλύψεις για τους πρώτους ανθρώπους στο νησί της Εύβοιας, όπως παρουσιάζονται από τις διαφωτιστικές έρευνες και τις δημιουργίες της Εύης Σαραντέα. Τα πρωιμότερα μέχρι τώρα τεκμήρια ανθρώπων που κατοίκησαν την Εύβοια εντοπίστηκαν στη δυτική παράκτια περιοχή, στη σύγχρονη πόλη της Νέας Αρτάκης. Εκεί έχουν βρεθεί λίθινα εργαλεία, τα παλαιότερα των οποίων, σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, ανάγονται περίπου στα 300.000 χρόνια από σήμερα. Πριν από περίπου 9.000 χρόνια, με την εξημέρωση φυτών και ζώων, εμφανίζονται οι πρώτοι οικισμοί.
Η έκθεση, πέρα από το πληροφοριακό της κομμάτι, επιδιώκει την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την πολιτισμική αξία των ανακαλύψεων στην περιοχή της Νέας Αρτάκης, με απώτερο σκοπό τη δρομολόγηση μόνιμης έκθεσης στη Χαλκίδα και αρχαιολογικού πάρκου στη Νέα Αρτάκη.
Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για επισκέψεις σχολείων τις πρωινές ώρες καθημερινά μετά από τηλεφωνική συνεννόηση και ραντεβού.

Στον Ολυμπιακό Χάρτη για τη διαδρομή της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, από την Αρχαία Ολυμπία (Πέμπτη 21/4/16) και με κατάληξη το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, η πόλη της Χαλκίδας, αποτελεί μια από τις 20 πόλεις σταθμούς, που θα υποδεχθούν την «Ολυμπιακή Φλόγα», σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί τη Μ. Τρίτη 26 Απριλίου 2016, στο στρογγυλό της παραλίας.

Τη Συγκεκριμένη 6η ημέρα της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα η διαδρομή έχει ως εξής:
ΛΑΡΙΣΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ – ΕΛΑΙΩΝΑΣ – ΑΘΗΝΑ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ – ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (Τελετή & διανυκτέρευση)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ
     Άφιξη Ολυμπιακής Φλόγας – Αφή βωμού από λαμπαδηδρόμο.
     Άφιξη αντιπροσωπείας επισήμων της Ε.Ο.Ε. και της Οργανωτικής Επιτροπής των Ο.Α. «RIO 2016»
     Έπαρση σημαιών – Ανάκρουση: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΥΜΝΟΥ– ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ– ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Στην περίπτωση που η φλόγα θα αφιχθεί μετά τη δύση του ηλίου, οι
 σημαίες θα είναι ήδη αναρτημένες και ΔΕΝ θα γίνει έπαρση)
     Χαιρετισμός Δημάρχου
     Χαιρετισμός εκπροσώπου Οργανωτικής Επιτροπής «RIO 2016»
ή/και εκπροσώπου της Βραζιλιανής Πρεσβείας
     Χαιρετισμός εκπροσώπου Ε.Ο.Ε.
     Ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων (1 για την ΕΟΕ και 1 για την Οργανωτική Επιτροπή)
     Πολιτιστικό πρόγραμμα (ολιγόλεπτο)    

Τέλος, ζητούμε την ευαισθητοποίηση όλων των κατοίκων, των μαθητών των σχολείων, των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων ώστε κατά τη διέλευση της φλόγας να είναι αθρόα η συμμετοχή τους, τόσο κατά μήκος της διαδρομής, από Λεωφ. Καραμανλή, Γέφυρα και παραλία, όσο και στο χώρο του στρογγυλού που θα γίνει το τελετουργικό Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα και η διαδρομή για την υποδοχή της Ολυμπιακής φλόγας στη Χαλκίδα έχει ως εξής:

programma olimpiaki floga 2016 eirini

olimpiaki floga eirini 1

Η κυρία Μιτζιφίρη αναφέρει

Επικαλούμαι τα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων της 24ης Ιουνίου 2015, όπου ο κ. Γεωργαλάς ομολογεί ότι ό ίδιος είχε ενδιαφέρον στην περιοχή. Οι διάλογοι, όπως απομαγνητοφωνήθηκαν έχουν ως εξής:

«Μιτζιφίρη: Κατ αρχάς, θέλουμε το Σχέδιο πόλης εννοείται και θέλουμε και άνοιγμα. Απλά, δεν έχω καταλάβει τι ταυτότητα προσπαθούμε να δώσουμε σε αυτήν τη Δημοτική ενότητα. Βλέπω εδώ πολλά θέματα και μπερδεμένα.
Συμφωνώ με το κτήμα Βουδούρη. Έχουμε έρθει σε επαφή με τους ιδιοκτήτες του κτήματος Βουδούρη όμως; έχουμε βρει κάποια άκρη; ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, θέλουμε λίγο να δούμε, να συμπεριληφθεί στις περιοχές επέκτασης, να προβλεφθεί εγκατάσταση ξενοδοχείου στην Ακτή Βολέρη, αλλά θέλουμεπαράλληλα και τα χοιροτροφεία και τα πτηνοσφαγεία και όλα τα σχετικά στην περιοχή. Αυτό λίγο είναι αμφιλεγόμενο πιστεύω. Δηλαδή τι θέλουμε σε αυτή τη δημοτική ενότητα της Αρτάκης; τι χαρακτήρα θέλουμε να δώσουμε; να δώσουμε αναβαθμίσουμε την περιοχή τουριστικά; να την αναβαθμίσουμε γεωργικά; Κτηνοτροφικά; Τι;
Εγώ κοιτάξτε, όπως έχω δει, λυπάμαι που το λέω αλλά βλέπω, προσωπικά πραγματικά συμφέροντα κάποιων, και να θέλουν, σε συγκεκριμένη, εκεί που είναι δηλαδή τα περιουσιακά του στοιχεία, να δοθεί η ανάλογη, να γίνει ο ανάλογος χαρακτηρισμός. Αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι απροκάλυπτο το συγκεκριμένο που βλέπω. Από κει και έπειτα, από κει κι έπειτα,… ανάλυση να κάνω κύριε Γεωργαλά; να κάνω να πάω στο 7 «τμήμα του προτιμώμενου γεωκτηνοτροφικού θύλακα στην περιοχή να γίνει βιοτεχνικός θύλακας, αλλά μόνο για την μετεγκατάσταση της λειτουργούσας μονάδας ζωοτροφών», ναι,; να το συζητήσουμε αυτό;
Γεωργαλάς: Η μελετήτρια το έκανε κτηνοτροφική περιοχή. Και έκανα μία ένσταση, και ζητάμε, και λέω εγώ το αγόρασα για αυτό το λόγο, είναι μακριά από την πόλη κλπ, να το δεχθεί. Και το δέχτηκαν. Και όχι τώρα σε αυτήν τη Δημοτική αρχή, στην προηγούμενη Δημοτική αρχή του κυρίου Ζεμπίλη.
Μιτζιφίρη: Να θυμηθούμε και λίγο παλαιότερα επί Δημοτικής αρχής Πρατσόλη, κάνατε και ασφαλιστικά μέτρα στο οικόπεδο, άλλου συγγενικού σας προσώπου του κυρίου Φινόπουλου. Δηλαδή άμα το πάμε έτσι…
Πρόεδρος: Η πρότασή σας ποια είναι επί του θέματος; ψηφίζετε με αυτό, τώρα μην αναφερόμαστε επί προσωπικού. Μιτζιφίρη: Καθόλου επί προσωπικού, απλά θέλουμε στο επόμενο, κ. Μπουραντά στην επομένη διαβούλευση που θα γίνει, να πάρουμε υπόψη κανονικά, στο Β2, δεν θα γίνει το τελικό; για πέστε μου λίγο».
«γι’αυτό ήθελες να γίνεις αντιδήμαρχος, έχεις συμφέρον, έχεις αγοράσει χωράφια και γεωργική γη και τώρα θα τους αλλάξεις χρήση και θα κάνεις βιομηχανικά οικόπεδα».
Υ.Γ. εκ των ανωτέρω αποδεικνύεται ότι πράγματι ο κος Γεωργαλάς έχει σοβαρό προσωπικό ενδιαφέρον για ακίνητα στην περιοχή.
Αγαπητέ κάτοικε της Νέας Αρτάκης, αυτό για να μην σας κοροιδεύει κανείς τους! και ειδικά, συγκεκριμένα μέσα επικοινωνίας που εκθιάζουν τον συγκεκριμένο! Όλοι μας γνωριζόμαστε στην Αρτάκη και ο καθένας μας έχει δώσει τις εξετάσεις του! Δεν είναι τυχαίο κάποιος να είναι ένα βήμα πριν την χρεωκοπία και με το που αναλαμβάνει μια θέση εξουσίας να μην ξέρει που να πρωτοεπενδύσει! Εδώ λοιπόν καταλαβαίνετε γιατί παρ' όλα πρώτη σε ψήφους δεν τοποθετήθηκα πρώτη στη θητεία σαν Αντιδήμαρχος...είχαν πολλά να ''μοιράσουν'' και να ''μοιραστούν''