Η Χαλκίδα θα είναι ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα όπου θα εγκατασταθούν πιλοτικά συστήματα «έξυπνης» στάθμευσης (Smart Parking) και «έξυπνου» φωτισμού (Smart Lighting), υποστηριζόμενα από μία ενιαία πλατφόρμα έξυπνης πόλης. Οι δυο εφαρμογές θα συμβάλλουν στη διευκόλυνση εύρεσης θέσης στάθμευσης, στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, αλλά και στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας στην πόλη.


Στόχος του έργου, που θα υλοποιήσουν από κοινού ο Όμιλος ΟΤΕ, η Cisco, η ΚΑΥΚΑΣ και η OTS, είναι να αποδειχθεί στην πράξη το όφελος που προκύπτει σε μια πόλη και τους κατοίκους της από την υιοθέτηση έξυπνων τεχνολογιών.
Smart Parking: Μείωση χρόνου και ρύπων
Στο πλαίσιο του έργου θα εγκατασταθούν, σε κεντρικό σημείο της Χαλκίδας, ειδικοί αισθητήρες έξυπνης στάθμευσης, οι οποίοι μέσω εφαρμογής στο κινητό, που αναπτύχθηκε από την OTS, θα ενημερώνουν τους οδηγούς που βρίσκονται ελεύθερες θέσεις στάθμευσης και πως θα φτάσουν εκεί. Σε περίπτωση που η επιλεγμένη θέση καταληφθεί από άλλο οδηγό, τότε γίνεται αυτόματα αναδρομολόγηση στην πλησιέστερη διαθέσιμη θέση.
Η εφαρμογή αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου εύρεσης θέσης στάθμευσης, ο οποίος υπολογίζεται σε 20 λεπτά κατά μέσο όρο στα αστικά κέντρα και κατ’ επέκταση στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και στην εκπομπή ρύπων από τα οχήματα. Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή θα μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τις θέσεις στάθμευσης, αφού θα έχει εικόνα τόσο για το χρόνο στάθμευσης κάθε οχήματος, όσο και για κάθε στάθμευση που παραβιάζει τον Κ.Ο.Κ.
Smart Lighting: Πάνω από 60% μείωση στην κατανάλωση ρεύματος
Αντίστοιχα, τα συστήματα έξυπνου φωτισμού LED που θα εγκατασταθούν, θα μπορούν να προσαρμόζονται, σε πραγματικό χρόνο, σε διαφορετικά επίπεδα έντασης φωτισμού, ανάλογα με την εποχή και την ώρα της ημέρας. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να μειωθεί σημαντικά η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αφού υπολογίζεται πως τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED εξοικονομούν περισσότερο από 60% στην κατανάλωση ρεύματος.
Παράλληλα, μέσω εγκατάστασης ειδικής εφαρμογής θα γίνεται ευκολότερα η διαχείριση του δικτύου φωτισμού από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου, το οποίο θα μπορεί να επεμβαίνει άμεσα όποτε χρειάζεται και θα έχει συνεχώς εικόνα για την κατάσταση των φωτιστικών σωμάτων.
Ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης έξυπνης πόλης
Τα δεδομένα και των δύο έξυπνων λύσεων θα συγκεντρώνονται, μέσω των δικτυακών υποδομών του, σε Cloud υποδομές του Ομίλου ΟΤΕ και από εκεί θα επικοινωνούν με την πλατφόρμα διαχείρισης Smart & Connected Digital Platform, της Cisco.
Μέσω της πλατφόρμας θα είναι δυνατή η αλληλεπίδραση των εφαρμοζόμενων λύσεων, η ενοποιημένη απεικόνιση των αποτελεσμάτων τους και η διαχείρισή τους από εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους του Δήμου. Επιπλέον, το Smart & Connected Digital Platform θα προσφέρει κοινή διαχείριση των παραγόμενων δεδομένων και θα έχει τη δυνατότητα μελλοντικής ενσωμάτωσης νέων λύσεων που θα λειτουργούν και αυτές σαν ένα και ενιαίο σύνολο.
Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων κ. Χρήστος Παγώνης δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη μας χαρά που με τη βοήθεια σημαντικών εταίρων, η Χαλκίδα γίνεται η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που εγκαθιστά έξυπνα συστήματα στάθμευσης και φωτισμού.
Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε την ποιότητας ζωής των κατοίκων μας και να προστατεύσουμε το περιβάλλον, με τη βοήθεια των καινοτόμων τεχνολογιών. Στόχος μας είναι η Χαλκίδα να αποτελέσει πρότυπο «πράσινης» & «έξυπνης» πόλης, για όλη τη χώρα».
Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2017.

Παροχή Δωρεάν Φαρμακευτικής Περίθαλψης Ανασφαλίστων
Δράσεις, Νέα, Προκηρύξεις, Υπηρεσίες / Τετάρτη, 10 Αύγουστος 2016
Το Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Χαλκιδέων ανακοινώνει ότι, από 01/08/2016 ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για τους δικαιούχους του προγράμματος δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 908/04-04-16 τ.Β’), «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφαλίστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας»

Με τη νέα ρύθμιση η πρόσβαση των δικαιούχων σε ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη στις Υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ. γίνεται απευθείας με τη χρήση ΑΜΚΑ ή με τη χρήση της κάρτας υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού. Η φαρμακευτική περίθαλψη γίνεται απευθείας σε ιδιωτικά φαρμακεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1., εκτός από περιπτώσεις ψυχιατρικών και νευρολογικών συνταγογραφήσεων που εξυπηρετούνται από τα φαρμακεία των δημόσιων νοσοκομείων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι – ανασφάλιστοι, κάτοικοι του Νομού Ευβοίας, να προσέλθουν στο Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας (Γλαύκου 27, 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ) ή στα κατά τόπους ΚΕΠ για την υποβολή αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2221060154

Η κατάθεση των δικαιολογητικών για την παροχή δωρεάν φαρμακευτικής κάλυψης σε ανασφαλίστους θα γίνεται Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη από 08.30 έως και 13.30.

Την Παρασκευή το γραφείο θα παραμένει κλειστό, προκειμένου να πραγματοποιείται ο έλεγχος, η έκδοση αποφάσεων και η καταχώρηση στο ηλεκτρονικό μητρώο ανασφαλίστων –οικονομικά αδυνάτων.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1. Άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ή σε ισχύ γνωμάτευση εφόρου ζωής ή αορίστου χρόνου από Α/βάθμια ή Β/βάθμια Υγειονομική Επιτροπή με ποσοστό 67% και άνω
2. Ανήλικοι έως 18 ετών που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλα ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή είναι ασυνόδευτα παιδιά ή τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες ή είναι υπό Επιτροπεία ή η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε τρίτους. Βεβαίωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλου ιδρύματος ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που φιλοξενεί ή έχει κάνει την αναδοχή ή της πράξης εισαγγελέα για τον ορισμό Επιτρόπου ή της απόφασης διορισμού Επιτρόπου ή της δικαστικής απόφασης ανάθεσης της επιμέλειας ανηλίκου αντίστοιχα
3. Άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών θεραπείας του Ν. 4139/2013 ή παρακολουθούνται στους ίδιους οργανισμούς ως εξωτερικοί ασθενείς. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό από τον αρμόδιο φορέα που αναπτύσσει τα εν λόγω προγράμματα (ΚΕΘΕΑ ή ΟΚΑΝΑ ή Ψ.Ν.Α. ή Ψ.Ν.Θ.)
4. Κρατούμενοι σε φυλακές και οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιριών ανηλίκων (ΝΠΔΔ). Βεβαίωση του οικείου σωφρονιστικού καταστήματος, του ιδρύματος αγωγής ή της στέγης φιλοξενίας ανηλίκων.


5. Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα). «Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου» με την ένδειξη «Δικαιούχος Διεθνούς Προστασίας ή Μέλος Οικογένειας Δικαιούχου Διεθνούς Προστασίας» ή «Δελτίο Ταυτότητας Ανιθαγενούς» ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης.
6. Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα). «Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους» ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσής της.
7. Θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα με το Π.Δ. 233/2003), και αλλοδαποί που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3875/2010 (Α΄ 158) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος». Βεβαίωση από την οικεία Αστυνομική Διεύθυνση κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 Π.Δ. 233/2003 (ΦΕΚ 204 τ.Α΄).
8. Άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας κάτω από 67%. Γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας με ποσοστό κάτω από 67%.
9. Άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες χρόνιων πασχόντων της Κ.Υ.Α. 31102/1870/2013 (ΦΕΚ 2906 τ.Β). Ιατρική βεβαίωση από Δημόσια Δομή με την οποία πιστοποιείται η χρονιότητα της πάθησης (εφόσον δεν υπάρχει γνωμάτευση από ΚΕ.Π.Α.).
10. Κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου με ισχύ την 04-04-2016 ή άτομα που είχαν καταθέσει έως 04-04-2016 αίτημα για βιβλιάριο ανασφαλίστου και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα). Βιβλιάριο ανασφαλίστου με ισχύ την 04-04-2016 ή αίτηση έκδοσης/ανανέωσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου που κατατέθηκε έως 04-04-2016 και δεν εξετάστηκε.
 

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχή της Χαλκίδας, συνελήφθησαν δύο (2) ημεδαποί, κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

 

Κατασχέθηκαν (733) γραμμάρια ηρωίνης, (25,6) γραμμάρια κοκαΐνης, (30) γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ναρκωτικά δισκία, ζυγαριά ακριβείας, (3) κυνηγετικά όπλα κ.α.

 

Η  συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία είχε ως στόχο την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας, με τη συνδρομή και άλλων αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας

 

 

Οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες (08-06-2016) πρωινές ώρες, σε περιοχή της Χαλκίδας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Β’ Ο.Π.Κ.Ε. και της Α’ Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Ευβοίας, καθώς και του Τμήματος Τροχαίας Χαλκίδας, με σκοπό την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.

 

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν δύο (2) ημεδαποί, ηλικίας 43 και 34 ετών, κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον ο 34χρονος κατηγορείται και για παράβαση νομοθεσίας περί όπλων.

 

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση - αξιοποίηση στοιχείων, οι αστυνομικοί εντόπισαν διαδοχικά τους δύο συλληφθέντες, όπου στην πρώτη περίπτωση, μετά από νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 34χρονου, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

 

  • (1) πλάκα ηρωίνης, καθαρού βάρους (483,5) γραμμαρίων,
  • (2) συσκευασίες ηρωίνης σε βραχώδη μορφή, συνολικού καθαρού βάρους (249,5) γραμμαρίων,
  • (1) συσκευασία κοκαΐνης, καθαρού βάρους (19) γραμμαρίων,
  • (27) αυτοσχέδιες συσκευασίες («φιξάκια») κοκαΐνης, συνολικού μεικτού βάρους (6,6) γραμμαρίων,
  • (68) δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος, για την αγορά των οποίων απαιτείται ιατρική συνταγή,
  • (1) ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
  • (2) κινητά τηλέφωνα, καθώς και
  • (3) κυνηγετικά όπλα.

 

Στη δεύτερη περίπτωση,μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στον43χρονο, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:

 

·        (1) νάιλον συσκευασία που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, μεικτού βάρους (30) γραμμαρίων,

·        το χρηματικό ποσό των (65) ευρώ, καθώς και

·        (1) κινητό τηλέφωνο.

 

Το προανακριτικό έργο ενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας.

 

Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας, για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον. 

Στις 14 Μαΐου 2016, ημέρα Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί το 1οTEDx συνέδριο στην πόλη της Χαλκίδας που έχει σκοπό να διαδώσει νέες ιδέες, αλλά και να εμπνεύσει το κοινό που θα το παρακολουθήσει. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
ToTED (Technology, Entertainment, Design) αποτελεί ένα παγκόσμιο θεσμό πρωτότυπων και διαδραστικών συνεδρίων μη κερδοσκοπικού και εθελοντικού χαρακτήρα με στόχο τη «διάδοση ιδεών». Στη σκηνή του TED έχουν μιλήσει παγκόσμιες προσωπικότητες όπως ο BillGates, ο ElonMusk, ο BillClinton κ.α.
Πλέον, το TED έχει καταστεί μια παγκόσμια και δραστήρια κοινότητα αποτελούμενη από εκατομμύρια ανθρώπους, εθελοντές, ομιλητές και φανατικούς ακόλουθους.
Βασισμένο στο πρότυπο του TED, συνδυάζοντας μια σειρά από εισηγήσεις με εμπειρίες, τοTEDx είναι ένα πρόγραμμα τοπικών και αυτόνομα οργανωμένων εκδηλώσεων.
Tο πρόγραμμα TEDx ξεκίνησε το 2009 και μέσα σε λίγους μήνες προσέλκυσε το διεθνές ενδιαφέρον καθώς στο πλαίσιό του διοργανώθηκαν περισσότερες από εκατό εκδηλώσεις ανά τον κόσμο, σε μεγάλες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Σίδνεϋ, το Τόκιο, το Ντουμπάι, το Λονδίνο, το Άμστερνταμ και η Αθήνα.
Το TEDxChalkida γίνεται πραγματικότητα μετά από 1 περίπου χρόνο προετοιμασίας. Αποτελεί εθελοντική και μη κερδοσκοπική οντότητα όπως κάθε άλλο τοπικό TED ανά τον κόσμο.
«Διαδρομές/Paths», είναι το κεντρικό θέμα του TEDxChalkida 2016, εμπνευσμένο από τη ροή των νερών του Ευρίπου, αλλά και από τις διαδρομές της ίδιας της ζωής.
Όπως τα νερά του Ευρίπου αλλάζουν φορά κίνησης, κατευθυνόμενα άλλοτε προς τον Βόρειο και άλλοτε προς το Νότιο Ευβοϊκό, έτσι κι εμείς από μικρά παιδιά μέχρι να ενηλικιωθούμε διανύουμε αμέτρητες αποστάσεις.
Χάνουμε τον προσανατολισμό μας, βρισκόμαστε σε σταυροδρόμια, φτάνουμε σε αδιέξοδα, μα πάντα στο τέλος βρίσκουμε τον προορισμό μας.
Η σκηνή του 1ουTEDxChalkida, θα φιλοξενήσει 10 Έλληνες και ξένους καταξιωμένους ομιλητές από διαφορετικούς κλάδους και με διαφορετικές διαδρομές ζωής.
Αυτό που κάνει κάθε TED ξεχωριστό είναι ο συνδυασμός εμπνευσμένων ομιλιών με διαδραστικά δρώμενα τέχνης δημιουργώντας μια ιδιαίτερη βιωματική εμπειρία.
Πολιτισμός, επιχειρηματικότητα, τέχνες, και τεχνολογία θα συναντηθούν για μία μέρα στη Χαλκίδα, βάζοντας την πόλη μας στον παγκόσμιο χάρτη του TED!
 

Έκτακτη σύσκεψη με θέμα την προετοιμασία των εξεταστικών κέντρων πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21/04/2016 στα γραφεία της Β//βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων, παρουσία του Προέδρου κ. Αντώνη Πατέλη, του Διευθυντή Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Εύβοιας Δημήτρη Κυριτσόπουλου και όλων των Διευθυντών των εξεταστικών κέντρων, καθώς και του Διορθωτικού Κέντρο Όπως ανέφερε ο κ. Πατέλης, ο  Δήμος Χαλκιδέων στέκεται έμπρακτα δίπλα στην εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα και επιχορηγεί εκτάκτως, με το ποσό των 1.300€ κάθε εξεταστικό κέντρο (1ο , 2ο, 3ο, 4ο ΓΕΛ Χαλκίδας, Λύκειο Βασιλικού, Λύκειο Κανήθου, 1ο ΕΠΑΛ και 5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας). Ποσό αυξημένο σε σχέση με πέρυσι, ικανό να καλύψει όλες τις λειτουργικές ανάγκες των εξεταστικών κέντρων, καθώς και του Διορθωτικού Κέντρου. Επεσήμανε ακόμη ότι έχει γίνει ήδη πρόβλεψη, ώστε να καλυφθούν και ανάγκες που ίσως προκύψουν στην πορεία.

Στον Ολυμπιακό Χάρτη για τη διαδρομή της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, από την Αρχαία Ολυμπία (Πέμπτη 21/4/16) και με κατάληξη το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, η πόλη της Χαλκίδας, αποτελεί μια από τις 20 πόλεις σταθμούς, που θα υποδεχθούν την «Ολυμπιακή Φλόγα», σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί τη Μ. Τρίτη 26 Απριλίου 2016, στο στρογγυλό της παραλίας.

Τη Συγκεκριμένη 6η ημέρα της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα η διαδρομή έχει ως εξής:
ΛΑΡΙΣΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ – ΕΛΑΙΩΝΑΣ – ΑΘΗΝΑ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ – ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (Τελετή & διανυκτέρευση)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ
     Άφιξη Ολυμπιακής Φλόγας – Αφή βωμού από λαμπαδηδρόμο.
     Άφιξη αντιπροσωπείας επισήμων της Ε.Ο.Ε. και της Οργανωτικής Επιτροπής των Ο.Α. «RIO 2016»
     Έπαρση σημαιών – Ανάκρουση: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΥΜΝΟΥ– ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ– ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Στην περίπτωση που η φλόγα θα αφιχθεί μετά τη δύση του ηλίου, οι
 σημαίες θα είναι ήδη αναρτημένες και ΔΕΝ θα γίνει έπαρση)
     Χαιρετισμός Δημάρχου
     Χαιρετισμός εκπροσώπου Οργανωτικής Επιτροπής «RIO 2016»
ή/και εκπροσώπου της Βραζιλιανής Πρεσβείας
     Χαιρετισμός εκπροσώπου Ε.Ο.Ε.
     Ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων (1 για την ΕΟΕ και 1 για την Οργανωτική Επιτροπή)
     Πολιτιστικό πρόγραμμα (ολιγόλεπτο)    

Τέλος, ζητούμε την ευαισθητοποίηση όλων των κατοίκων, των μαθητών των σχολείων, των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων ώστε κατά τη διέλευση της φλόγας να είναι αθρόα η συμμετοχή τους, τόσο κατά μήκος της διαδρομής, από Λεωφ. Καραμανλή, Γέφυρα και παραλία, όσο και στο χώρο του στρογγυλού που θα γίνει το τελετουργικό Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα και η διαδρομή για την υποδοχή της Ολυμπιακής φλόγας στη Χαλκίδα έχει ως εξής:

programma olimpiaki floga 2016 eirini

olimpiaki floga eirini 1

Η κυρία Μιτζιφίρη αναφέρει

Επικαλούμαι τα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων της 24ης Ιουνίου 2015, όπου ο κ. Γεωργαλάς ομολογεί ότι ό ίδιος είχε ενδιαφέρον στην περιοχή. Οι διάλογοι, όπως απομαγνητοφωνήθηκαν έχουν ως εξής:

«Μιτζιφίρη: Κατ αρχάς, θέλουμε το Σχέδιο πόλης εννοείται και θέλουμε και άνοιγμα. Απλά, δεν έχω καταλάβει τι ταυτότητα προσπαθούμε να δώσουμε σε αυτήν τη Δημοτική ενότητα. Βλέπω εδώ πολλά θέματα και μπερδεμένα.
Συμφωνώ με το κτήμα Βουδούρη. Έχουμε έρθει σε επαφή με τους ιδιοκτήτες του κτήματος Βουδούρη όμως; έχουμε βρει κάποια άκρη; ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, θέλουμε λίγο να δούμε, να συμπεριληφθεί στις περιοχές επέκτασης, να προβλεφθεί εγκατάσταση ξενοδοχείου στην Ακτή Βολέρη, αλλά θέλουμεπαράλληλα και τα χοιροτροφεία και τα πτηνοσφαγεία και όλα τα σχετικά στην περιοχή. Αυτό λίγο είναι αμφιλεγόμενο πιστεύω. Δηλαδή τι θέλουμε σε αυτή τη δημοτική ενότητα της Αρτάκης; τι χαρακτήρα θέλουμε να δώσουμε; να δώσουμε αναβαθμίσουμε την περιοχή τουριστικά; να την αναβαθμίσουμε γεωργικά; Κτηνοτροφικά; Τι;
Εγώ κοιτάξτε, όπως έχω δει, λυπάμαι που το λέω αλλά βλέπω, προσωπικά πραγματικά συμφέροντα κάποιων, και να θέλουν, σε συγκεκριμένη, εκεί που είναι δηλαδή τα περιουσιακά του στοιχεία, να δοθεί η ανάλογη, να γίνει ο ανάλογος χαρακτηρισμός. Αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι απροκάλυπτο το συγκεκριμένο που βλέπω. Από κει και έπειτα, από κει κι έπειτα,… ανάλυση να κάνω κύριε Γεωργαλά; να κάνω να πάω στο 7 «τμήμα του προτιμώμενου γεωκτηνοτροφικού θύλακα στην περιοχή να γίνει βιοτεχνικός θύλακας, αλλά μόνο για την μετεγκατάσταση της λειτουργούσας μονάδας ζωοτροφών», ναι,; να το συζητήσουμε αυτό;
Γεωργαλάς: Η μελετήτρια το έκανε κτηνοτροφική περιοχή. Και έκανα μία ένσταση, και ζητάμε, και λέω εγώ το αγόρασα για αυτό το λόγο, είναι μακριά από την πόλη κλπ, να το δεχθεί. Και το δέχτηκαν. Και όχι τώρα σε αυτήν τη Δημοτική αρχή, στην προηγούμενη Δημοτική αρχή του κυρίου Ζεμπίλη.
Μιτζιφίρη: Να θυμηθούμε και λίγο παλαιότερα επί Δημοτικής αρχής Πρατσόλη, κάνατε και ασφαλιστικά μέτρα στο οικόπεδο, άλλου συγγενικού σας προσώπου του κυρίου Φινόπουλου. Δηλαδή άμα το πάμε έτσι…
Πρόεδρος: Η πρότασή σας ποια είναι επί του θέματος; ψηφίζετε με αυτό, τώρα μην αναφερόμαστε επί προσωπικού. Μιτζιφίρη: Καθόλου επί προσωπικού, απλά θέλουμε στο επόμενο, κ. Μπουραντά στην επομένη διαβούλευση που θα γίνει, να πάρουμε υπόψη κανονικά, στο Β2, δεν θα γίνει το τελικό; για πέστε μου λίγο».
«γι’αυτό ήθελες να γίνεις αντιδήμαρχος, έχεις συμφέρον, έχεις αγοράσει χωράφια και γεωργική γη και τώρα θα τους αλλάξεις χρήση και θα κάνεις βιομηχανικά οικόπεδα».
Υ.Γ. εκ των ανωτέρω αποδεικνύεται ότι πράγματι ο κος Γεωργαλάς έχει σοβαρό προσωπικό ενδιαφέρον για ακίνητα στην περιοχή.
Αγαπητέ κάτοικε της Νέας Αρτάκης, αυτό για να μην σας κοροιδεύει κανείς τους! και ειδικά, συγκεκριμένα μέσα επικοινωνίας που εκθιάζουν τον συγκεκριμένο! Όλοι μας γνωριζόμαστε στην Αρτάκη και ο καθένας μας έχει δώσει τις εξετάσεις του! Δεν είναι τυχαίο κάποιος να είναι ένα βήμα πριν την χρεωκοπία και με το που αναλαμβάνει μια θέση εξουσίας να μην ξέρει που να πρωτοεπενδύσει! Εδώ λοιπόν καταλαβαίνετε γιατί παρ' όλα πρώτη σε ψήφους δεν τοποθετήθηκα πρώτη στη θητεία σαν Αντιδήμαρχος...είχαν πολλά να ''μοιράσουν'' και να ''μοιραστούν''

Το εθνικό σύστημα υγείας ειναι λίγο πριν την κατάρρευση...την εικόνα που όλοι έχουμε επιβεβαίωσε στην πρόσφατη συνάντηση που είχαμε στη Δημοκρατική Συμπαράταξη με την ΠΟΕΔΗΝ (φωτό). Δυστυχώς αντί για τις αναγκαίες αλλαγές είχαμε την ωμή κυβερνητική παρέμβαση ακόμη και στις προσλήψεις ιατρών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας...Εκεί όπου κρίνεται η ζωή και ο θάνατος των ασθενών θα περίμενε κανείς πως έχουν θέση οι καλύτεροι και όχι οι κομματικοί φίλοι..Ντροπή!

Την Κυριακή του Πάσχα 1η Μαΐου 2016 και ώρα 6:30 μ.μ., το απόγευμα, στον προαύλιο του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στην πόλη μας, φορείς, αλλά και κάτοικοι της Χαλκίδας, θα συμμετάσχουν στο Χοροστάσι της Αγάπης του Πάσχα.

Μετά την Απόλυση του Εσπερινού ο Σεβασμιότατος θα προσφέρει σε όλους τους χριστιανούς πασχαλινές ευλογίες, ενώ στον αύλειο χώρο, έμπροσθεν του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής, με τη συνοδεία ζωντανής Ορχήστρας της Μουσικής Σχολής «Χρόνης Αηδονίδης», θα στηθεί το «Χοροστάσι της Αγάπης».

Καλούμε τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου μας, να συμμετάσχουν στον εσπερινό της Αγάπης, να τσουγκρίσουμε κόκκινα αυγά και τα ποτήρια μας με το κρασί που θα προσφερθούν από την Ιερά Μητρόπολή μας και να ανταλλάξουμε αναστάσιμες ευχές